Välkommen till expertseminarium om energilager den 28 september

Energikommissionen och Forum för smarta elnät bjuder in till ett expertseminarium där vi får ta del av trender, möjligheter och begränsningar för energilager i det svenska elsystemet.

Läs mer

Energikommissionens seminarium i Almedalen lockade många

Onsdagen den 6 juli bjöd Energikommissionen in till ett seminarium med fokus på den energiöverenskommelse som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt den 10 juni. Eva Hamilton var inbjuden för att moderera seminariet och för att hjälpa oss att få en bättre bild av vad överenskommelsen innebär och hur arbetet i Energikommissionen nu fortsätter. Trots regn var det många som valde att delta på seminariet i S:t Lars ruin i centrala Visby där ledamöterna i Energikommissionen och tunga namn inom NGO och näringsliv väntade på att få ge sin syn på överenskommelsen och vår framtida energiförsörjning.

Läs mer

Välkommen till Energikommissionens seminarium i Almedalen!

Den 10 juni ingick en majoritet av partierna i Energikommissionen en ramöverenskommelse om energipolitiken. Hur går arbetet vidare? Vilka villkor ska gälla för den långsiktiga energiförsörjningen? Kom till vårt seminarium i Almedalen den 6 juli kl. 9.30 för att lyssna till Energikommissionens ordförande Ibrahim Baylan, energikommissionens ledamöter, Vattenfalls vd Magnus Hall, Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson, Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne och Villaägarnas samhällspolitiske chef Jakob Eliasson, som under ledning av Eva Hamilton kommenterar och diskuterar förväntningarna på den framtida energipolitiken utifrån sina perspektiv.

Läs mer

Energiöverenskommelsen – en central utgångspunkt för Energikommissionens fortsatta arbete

Fredagen den 10 juni enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Läs mer

Energikommissionens ordinarie sammanträde den 16 juni

Torsdagen den 16 juni träffas Energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde. I fokus för mötet står planering inför sommarens och höstens arbete, en uppföljning av expertseminariet om samverkan mellan el- och värmemarknaderna och en diskussion kring hur en färdplan för energipolitiken skulle kunna utformas.

Läs mer

Expertseminarium med fokus på el- och värmemarknaderna

Energikommissionen bjöd tisdagen den 24 maj in till samtal om samverkan mellan el- och värmemarknaderna. Ett 30-tal personer från näringsliv, myndigheter, akademi och politik deltog under dagen för att prata om hur förändringarna i kraftsystemet – med en ökande andel icke-planerbar elproduktion – kan hanteras genom en effektiv samverkan. Expertseminariet om samverkan mellan el- och värmemarknaderna var en del av kommissionens analysfas som syftar till att identifiera vilka förändringar i regelverken som kan komma att behövas för att skapa ett samhällsekonomiskt effektivt energisystem.

Läs mer

Referat och presentationer från rundabordssamtalet om framtidens elmarknadsdesign

Läs referat och ta del av presentationerna från rundabordssamtalet om elmarknadsdesign för energiomställningen, som hölls onsdagen den 27 april.

Läs mer

Promemoria om kostnader för nya elproduktionsanläggningar i Sverige

Energikommissionens kansli har tagit fram en promemoria för att ge en överblick av kostnaderna för nya elproduktionsanläggningar i Sverige. Promemorian diskuterades vid Energikommissionens sammanträde den 28 april och finns nu tillgänglig här på energikommissionen.se.

Läs mer

Rundabordssamtal om framtidens elmarknadsdesign

Onsdagen den 27 april samlades ett 30-tal experter inom energiområdet samt ledamöter ur Energikommissionen på Norra Latin i Stockholm för ett rundabordssamtal under temat ” Elmarknadsdesign för energiomställningen”. Som värd för mötet stod Energiföretagen Sverige och Energikommissionen.

Läs mer

Energikommissionens ordinarie sammanträde den 28 april

Torsdagen den 28 april träffas Energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde. På dagordningen står bland annat en diskussion om marknadsdesign.

Läs mer