Vårt betänkande är nu överlämnat

Energikommissionen har i dag, den 9 januari 2017, överlämnat sitt betänkande, Kraftsamling för framtidens energi, till regeringen. Det innehåller 12 förslag och 30 bedömningar, och baseras på den ramöverenskommelse om energipolitiken som slöts mellan fem partier (S, M, MP, C och KD) den 10 juni 2016.

– Sverige har nu goda förutsättningar för att leda omställningen av energisystemet och att förverkliga de ambitiösa målsättningarna i klimatavtalet från Paris, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan som har varit Energikommissionens ordförande.

Läs mer

Energikommissionens underlagsrapport om marknadsdesign

Ta del av Energikommissionens underlagsrapport Marknadsdesign för framtidens elsystem – en rapport som ger underlag för en diskussion om marknadsdesign för framtidens energisystem och som använts som underlag till Energikommissionens betänkande.

Läs mer

Den 9 januari överlämnar Energikommissionen sitt betänkande

Den 9 januari överlämnar Energikommissionen sitt betänkande Kraftsamling för framtidens energi till regeringen. Kl. 10.45 är det pressträff i Rosenbad med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, som varit Energikommissionens ordförande, samt Bo Diczfalusy, kanslichef för Energikommissionen. Anmäl dig till pressekreterare Gunilla Hjalmarsson (gunilla.hjalmarsson@regeringskansliet.se) om du är intresserad av att delta.

Läs mer

Tack och trevlig helg!

Till Energisverige

Året går mot sitt slut, och det gör också Energikommissionens arbete. I början av januari kommer vi att överlämna vårt betänkande till regeringen. Sedan är det upp till regering och riksdag att – efter remissbehandling – omsätta våra förslag och bedömningar i skarpa politiska beslut.

Det har varit en lång, spännande och innehållsrik resa. På vår websida, www.energikommissionen.se, kan du ta del av ett stort underlagsmaterial, i form av underlagsrapporter, presentationer och dokumentation av våra seminarier och expertmöten. Vår avsikt är att sidan ska hållas öppen tills i mitten av 2017, så att den kan nås under remissbehandlingen av vårt betänkande.

Vi i kansliet åter- eller övergår nu till andra arbetsuppgifter. Vi vill tacka alla er som på olika sätt har bidragit till arbetet – med underlagsrapporter, som föreläsare på våra möten, som faktagranskare, inspirationsgivare eller på annat sätt. Även om Energikommissionen formellt upphör vid årsskiftet, så kommer diskussionen om vår energiframtid självklart att fortsätta.

Med önskan om en trevlig jul- och nyårshelg,

Bosse, Anton, Cecilia, Gunilla och Johanna

Läs mer

Underlagsrapport om marknadsdesign

Energikommissionen gav i september Björn Hagman, Hagman Energy AB, i uppdrag att ta fram en rapport att använda som underlag för en diskussion om marknadsdesign för framtidens energisystem. Den övergripande marknadsdesignen definierar vilka mekanismer och instrument som finns på marknaden och vilka roller som ges till marknadens aktörer. Marknadsdesignen definierar alltså ramarna för marknaden och dess utveckling. Huvudfrågan i uppdraget var att titta på om dagens marknadsmodell och marknadsmekanismer är tillräckliga för att klara den leveranssäkerhet och den flexibilitet i produktions- och förbrukningssidan som krävs, eller om det behövs förändringar i regleringen kring elmarknaden för att möjliggöra omställningen. Underlagsrapporten finns nu att ta del av här på energikommissionen.se.

Läs mer

Energikommissionens ordinarie sammanträde den 1 december

Torsdagen den 1 december samlas Energikommissionens ledamöter för sitt näst sista ordinarie sammanträde. Enligt plan ska Energikommissionen överlämna sitt betänkande till regeringen vid årsskiftet 2016/17. Huvudpunkten vid sammanträdet är en genomgång av de kapitelutkast som skickats ut inför mötet. Vid sammanträdet kommer också en särskild underlagsrapport om marknadsdesign att presenteras.

Läs mer

WSP:s analys av samhällsekonomiskt lönsam energieffektivisering

På uppdrag av Energikommissionen har analys- och teknikkonsultföretag WSP Sverige AB tagit fram en rapport med bedömningar och resonemang kring potentialen för energieffektivisering.

Läs mer

Energikommissionens ordinarie sammanträde den 27 oktober

Energikommissionens ledamöter samlas torsdagen den 27 oktober för ett ordinarie sammanträde. Konsultföretaget WSP inleder med att presentera sin rapport om potentialbedömningar för energieffektivisering. Nästa punkt på dagordningen är en presentation till synopsis för en särskild underlagsrapport om marknadsdesign som konsulten Björn Hagman ska ta fram. Sammanträdet i övrigt ägnas åt diskussion av utsända kapitelutkast. Arbetet med Energikommissionens betänkande närmar sig nu sitt slut och dess betänkande ska överlämnas till Regeringen vid årsskiftet. Efter detta möte återstår endast två ordinarie sammanträden; den 1 och 15 december.

Läs mer

Se alla filmer från seminariet om energilager

Den 28 september arrangerade Energikommissionen och Forum för smarta elnät ett seminarium om energilager på Tekniska museet i Stockholm. Seminariet var fullbokat och det var många som inte fick någon plats. Nu kan du se hela seminariet i efterhand på YouTube.

Läs mer

Presentationerna från expertseminariet om energilager är nu publicerade

Onsdagen den 28 september hölls ett expertseminarium om energilager i elsystemet – ett samarrangemang av Energikommissionen och Forum för smarta elnät. Nu finns alla presentationer samlade under menyfliken ”Seminarier”.

Läs mer