Ungdomar i debatt om framtidens energiförsörjning

Fredagen den 5 februari var det gymnasieungdomarnas tur att för en dag ta över riksdagen. 349 ungdomar från hela Sverige fyllde riksdagssalen för att debattera årets tema – framtidens energiförsörjning.

Energikommissionens medlemmar bjöds in att vara åhörare och Energikommissionens ordförande, energiminister Ibrahim Baylan, höll ett tal i kammaren i slutet av ungdomarnas debatt. Energikommissionen tackar för en mycket intressant dag med fokus på ungdomarnas perspektiv på den framtida energiförsörjningen!

 

Om Ungdomens riksdag på riksdagens webbpplats