Energikommissionens ordinarie sammanträde den 1 december

Torsdagen den 1 december samlas Energikommissionens ledamöter för sitt näst sista ordinarie sammanträde. Enligt plan ska Energikommissionen överlämna sitt betänkande till regeringen vid årsskiftet 2016/17. Huvudpunkten vid sammanträdet är en genomgång av de kapitelutkast som skickats ut inför mötet. Vid sammanträdet kommer också en särskild underlagsrapport om marknadsdesign att presenteras.