Energikommissionens ordinarie sammanträde den 1 september

Torsdagen den 1 september träffas Energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde. Vid mötet informerar Energikommissionens kansli och tjänstemän från Miljö- och energidepartementet om den fortsatta hanteringen av ramöverenskommelsen om energipolitiken. Övriga punkter på dagordningen är att diskutera mål för energieffektivisering, marknadsdesign och upplägget av Energikommissionens kommande betänkande.