Energikommissionens ordinarie sammanträde den 16 juni

Torsdagen den 16 juni träffas Energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde. I fokus för mötet står planering inför sommarens och höstens arbete, en uppföljning av expertseminariet om samverkan mellan el- och värmemarknaderna och en diskussion kring hur en färdplan för energipolitiken skulle kunna utformas.