Energikommissionens ordinarie sammanträde den 17 mars

Torsdagen den 17 mars träffas energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde. På dagordningen står bland annat en diskussion om den långsiktiga visionen för energi- och eltillförseln år 2050.

Torsdagen den 17 mars kl. 13.00-16.00 samlas energikommissonens ledamöter för ett ordinarie sammanträde i Näringsutskottets sessionssal. I enlighet med utskickad dagordning kommer sammanträdet att diskutera frågan om en långsiktig vision för energi- och eltillförseln år 2050. Kommissionen kommer också att diskutera de ekonomiska förutsättningarna för svensk elproduktion samt se över planen för kommande sammanträden och aktiviteter.