Energikommissionens ordinarie sammanträde den 27 oktober

Energikommissionens ledamöter samlas torsdagen den 27 oktober för ett ordinarie sammanträde. Konsultföretaget WSP inleder med att presentera sin rapport om potentialbedömningar för energieffektivisering. Nästa punkt på dagordningen är en presentation till synopsis för en särskild underlagsrapport om marknadsdesign som konsulten Björn Hagman ska ta fram. Sammanträdet i övrigt ägnas åt diskussion av utsända kapitelutkast. Arbetet med Energikommissionens betänkande närmar sig nu sitt slut och dess betänkande ska överlämnas till Regeringen vid årsskiftet. Efter detta möte återstår endast två ordinarie sammanträden; den 1 och 15 december.