Energikommissionens ordinarie sammanträde den 28 april

Torsdagen den 28 april träffas Energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde. På dagordningen står bland annat en diskussion om marknadsdesign.

Torsdagen den 28 april kl. 13.00-16.00 samlas Energikommissonens ledamöter för ett ordinarie sammanträde i Näringsutskottets sessionssal. På dagordningen står bland annat presentationer av Miljömålsberedningens arbete och av Energimyndighetens scenarioarbete om energisystemet bortom 2020. Energikommissionens ledamöter kommer också att diskutera kostnader för ny elproduktion samt frågor om elmarknaden och leveranssäkerhet.