Energikommissionens ordinarie sammanträde den 29 september

Torsdagen den 29 september träffas Energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde som inleds med att Boverket håller i en presentation på temat byggregler och energianvändning. Därefter presenterar Energimyndigheten sin underlagspromemoria om målkonstruktion för energieffektivisering. Vid mötet kommer ledamöterna också att diskutera mål för energieffektivisering, marknadsdesign och det fortsatta arbetet med Energikommissionens kommande betänkande.