Energikommissionens underlagsrapport om marknadsdesign

Ta del av Energikommissionens underlagsrapport Marknadsdesign för framtidens elsystem – en rapport som ger underlag för en diskussion om marknadsdesign för framtidens energisystem och som använts som underlag till Energikommissionens betänkande.

Underlagsrapport: Marknadsdesign för framtidens elsystem