Energiöverenskommelsen – en central utgångspunkt för Energikommissionens fortsatta arbete

Fredagen den 10 juni enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

– För Energikommissionens del är överenskommelsen en central utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vi kommer nu att slutföra uppdraget i enlighet med våra direktiv och redovisa resultatet i ett betänkande senast den 1 jan 2017, säger Bo Diczfalusy, Energikommissionens kanslichef.

Läs överenskommelsen på regeringens webbplats.