Följ vårt expertseminarium om energilagring direkt på webben

Webbsändningen är avslutad och du kommer inom kort kunna ta del av samtliga presentationer här på energikommissionen.se. Filminspelningen från seminariet kommer att läggas på YouTube så snart som möjligt.

Onsdagen den 28 september hölls ett expertseminarium om energilagring i elsystemet – ett samarrangemang av Energikommissionen och Forum för smarta elnät. På scenen fanns en lång rad högaktuella talare från såväl näringsliv som myndigheter och organisationer som gav sin bild av den nya smarta tekniken och vad den kan innebära. Ibrahim Baylan, Energikommissionens ordförande och samordnings- och energiminister samt Nils Vikmång, statssekreterare och ordförande i Forum för smarta elnät, var några av dagens talare.

Läs mer om seminariet