Referat och presentationer från rundabordssamtalet om framtidens elmarknadsdesign

Läs referat och ta del av presentationerna från rundabordssamtalet om elmarknadsdesign för energiomställningen, som hölls onsdagen den 27 april.

Läs om rundabordssamtalet på energikommissionen.se.

Läs också om samtalet på Energiföretagen Sveriges webbplats.

Energiföretagen Sverige har skrivit ett referat från dagen som du kan läsa här:

Referat från rundsbordssamtal den 27 april 2016

Ta del av dagens tre presentationer:

Manuel Baritaud, International Energy Agency, redovisade resultatet från en nyligen framtagen rapport om hur vi kan säkra tillgången på elkraft under omställningen till energisystem med låga koldioxidutsläpp.

Manuel Baritaud: Re-powering markets – Securing power during the transition to low-carbon power systems.

Hans Henrik Lindboe, Ea Energy Analyses, berättade om den nordiska energimarknaden utifrån ett projekt som nyligen finansierats av Nordic Energy Research och Nordiska ministerrådet.

Hans Henrik Lindboe: Regional electricity market design – Study for Electricity Market Group NCM

Mats Nilsson, biträdande professor vid Luleå Tekniska Universitet, kommenterade IEA:s rapport och delade med sig av sina synpunkter kring elmarknadsdesign för energiomställningen.

Mats Nilsson: Tackling the coming climate disaster – Coordinated effort or dispersed geographic and political efforts?