Möte hos Svensk Energi

Torsdagen den 5 november stod Svensk Energi värd för Energikommissionens sammanträde. Efter lunch tillsammans med Svensk Energis styrelse väntade intressanta presentationer av Svensk Energi, IVA:s Vägval El och Tillväxtanalys.

Magnus Thorstensson, Svensk Energi, berättade på ett pedagogiskt sätt om hur den komplexa och tekniska elmarknaden fungerar – ett ämne som gav upphov till många frågor och diskussion.

Därefter tog IVA:s Vägval El vid och berättade om resultaten från produktionsgruppens arbete. Peter Nygårds, vice ordförande för Vägval El, Karin Byman, projektledare för produktionsgruppen och Andreas Regnell, ordförande i produktionsgruppen presenterade fyra scenarier för den framtida elproduktionsmixen.

Från Tillväxtanalys kom Tobias Persson, gruppledare och analytiker samt Mats Engström, analytiker, och berättade om lärdomar från andra länder när det gäller mål och medel för energipolitiken.

Energikommissionen tackar för en fint arrangerad eftermiddag och för många bra medskick till det fortsatta arbetet!

Läs mer om Energikommissionens besök på Svensk Energis webbplats.