panel

Avslutande paneldebatt med Maria Ljunggren Söderman, forskare, Chalmers, Maria Sandqvist, kanslichef, Forum för smarta elnät, Karin Widegren, expert, Energimarknadsinspektionen och Peter Carlsson, vd SGF Energy,

Avslutande paneldebatt med Maria Ljunggren Söderman, forskare, Chalmers, Maria Sandqvist, kanslichef, Forum för smarta elnät, Karin Widegren, expert, Energimarknadsinspektionen och Peter Carlsson, vd SGF Energy,