Promemoria om de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion

Energikommissionens kansli har tagit fram en promemoria för att ge en översikt av de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion. Promemorian diskuterades vid Energikommissionens sammanträde den 17 mars och finns nu tillgänglig här på energikommissionen.se.

Promemoria om de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion

Ett av Energikommissionens uppdrag är att diskutera förutsättningarna för och egenskaperna hos olika energislag och energibärare. Kansliet fick vid Energikommissionens sammanträde i februari i uppdrag att titta på de ekonomiska förutsättningarna för befintliga kraftslag – bland annat mot bakgrund av diskussioner om lönsamheten i kraftproduktionen.

Promemorian är baserad på offentligt material och på en konsultrapport som tagits fram av Sweco på uppdrag av Energikommissionens kansli. Även Swecos rapport kommer att publiceras på energikommissionen.se. Vid Energikommissionens sammanträde den 17 mars diskuterade ledamöterna kansliets promemoria. Slutsatserna och bedömningarna i rapporten är dock kansliets egna. Promemorian är ett av många underlag i arbetet med att ta fram ett gemensamt beslutsunderlag för den framtida energipolitiken.