Referat från tidigare seminarier

Under november och december förra året genomförde Energikommissionen två fördjupande seminarier för att titta noggrannare på vissa frågeställningar. Det första seminariet fokuserade på energipolitiska styrmedel med sikte på framtidens energisystem och det andra seminariet var en fördjupning i hur ett robust och leverandssäkert energisystem kan se ut.

Om du är nyfiken på innehållet kan du antingen se alla sessioner på Energikommissionens sida på Youtube, eller så kan du läsa sammanfattande referat skrivna av Energikommissionens kansli.

Sammanfattande referat från fördjupningsseminarium I

Sammanfattande referat från fördjupningsseminarium II

Referaten hittar du också under fokusområde marknad, där allt material från seminarierna finns samlat.