Tack och trevlig helg!

Till Energisverige

Året går mot sitt slut, och det gör också Energikommissionens arbete. I början av januari kommer vi att överlämna vårt betänkande till regeringen. Sedan är det upp till regering och riksdag att – efter remissbehandling – omsätta våra förslag och bedömningar i skarpa politiska beslut.

Det har varit en lång, spännande och innehållsrik resa. På vår websida, www.energikommissionen.se, kan du ta del av ett stort underlagsmaterial, i form av underlagsrapporter, presentationer och dokumentation av våra seminarier och expertmöten. Vår avsikt är att sidan ska hållas öppen tills i mitten av 2017, så att den kan nås under remissbehandlingen av vårt betänkande.

Vi i kansliet åter- eller övergår nu till andra arbetsuppgifter. Vi vill tacka alla er som på olika sätt har bidragit till arbetet – med underlagsrapporter, som föreläsare på våra möten, som faktagranskare, inspirationsgivare eller på annat sätt. Även om Energikommissionen formellt upphör vid årsskiftet, så kommer diskussionen om vår energiframtid självklart att fortsätta.

Med önskan om en trevlig jul- och nyårshelg,

Bosse, Anton, Cecilia, Gunilla och Johanna