Underlagsrapport om marknadsdesign

Energikommissionen gav i september Björn Hagman, Hagman Energy AB, i uppdrag att ta fram en rapport att använda som underlag för en diskussion om marknadsdesign för framtidens energisystem. Den övergripande marknadsdesignen definierar vilka mekanismer och instrument som finns på marknaden och vilka roller som ges till marknadens aktörer. Marknadsdesignen definierar alltså ramarna för marknaden och dess utveckling. Huvudfrågan i uppdraget var att titta på om dagens marknadsmodell och marknadsmekanismer är tillräckliga för att klara den leveranssäkerhet och den flexibilitet i produktions- och förbrukningssidan som krävs, eller om det behövs förändringar i regleringen kring elmarknaden för att möjliggöra omställningen. Underlagsrapporten finns nu att ta del av här på energikommissionen.se.

Underlagsrapport om marknadsdesign