Välkommen till Energikommissionens seminarium i Almedalen!

Den 10 juni ingick en majoritet av partierna i Energikommissionen en ramöverenskommelse om energipolitiken. Hur går arbetet vidare? Vilka villkor ska gälla för den långsiktiga energiförsörjningen? Kom till vårt seminarium i Almedalen den 6 juli kl. 9.30 för att lyssna till Energikommissionens ordförande Ibrahim Baylan, energikommissionens ledamöter, Vattenfalls vd Magnus Hall, Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson, Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne och Villaägarnas samhällspolitiske chef Jakob Eliasson, som under ledning av Eva Hamilton kommenterar och diskuterar förväntningarna på den framtida energipolitiken utifrån sina perspektiv.

Energikommissionen har också genom en Sifo-undersökning tagit temperaturen på hur den bredare allmänheten ser på några frågor kring framtidens energisystem. Under seminariet får vi ta del av resultatet.

Tid: Den 6 juli kl. 09.30 – 11.00. Kaffe serveras från kl. 09.00 och lunch-wraps från kl. 11.00.
Plats: S:t Lars ruin, S:t Hansgatan, Visby.

Program

Kl. 09.00
Kaffe och smörgås

Kl. 09.30
Moderator Eva Hamilton och Energikommissonens ordförande Ibrahim Baylan hälsar alla välkomna och introducerar dagens tema.

Kl. 09.45
Energikommissionens ledamöter i ett panelsamtal om framtidens energipolitik.
Lars Hjälmered (M)
Lise Nordin (MP)
Maria Weimer (L)
Mattias Bäckström-Johansson (SD)
Penilla Gunther (KD)
Birger Lahti (V)
Rickard Nordin (C)
Åsa Westlund (S)

Kl. 10.25
Panelsamtal om konsekvenser av överenskommelsen för olika aktörer och intressenter i samhället tillsammans med deras förväntningar på Energikommissionens fortsatta arbete.
Magnus Hall, vd för Vattenfall
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef för Villaägarna
Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Kl. 10.50
Avslutning och summering.

Kl. 11.00
Lunchmingel