Välkommen till expertseminarium om energilager den 28 september

Energikommissionen och Forum för smarta elnät bjuder in till ett expertseminarium där vi får ta del av trender, möjligheter och begränsningar för energilager i det svenska elsystemet.

Energikommissionens ordförande, samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, inledningstalar. Vi får sedan lyssna till högaktuella talare från såväl näringsliv som myndigheter och organisationer som samlas under en förmiddag på Tekniska museet i Stockholm för att förklara, fördjupa och visa på intressanta exempel. Nils Vikmång, statsekreterare och ordförande i Forumet för smarta elnät, avslutar dagen. Seminariet är nu fullbokat, men du kommer att kunna följa seminariet på www.energikommissionen.se, där det kommer att webbsändas live.

Läs ett detaljerat program i vårt kalendarium.