Den övergripande frågeställningen för fokusområdet användning handlar om hur behovet av energi kan tillgodoses.

Material från seminariet om energianvändning den 18 september 2015

Den 18 september 2015 arrangerade Energikommissionen ett seminarium med titeln ”Hur ser energianvändningen ut idag och i framtiden?”. Till seminariet bjöds aktörer och intressenter in till dialog och gemensam kunskapsinhämtning. Seminariet webbsändes i sin helhet på energikommissionen.se.

Här hittar du alla filmer från webbsändningen

Ta del av seminarieprogrammet

Presentationerna från seminariet:

Alexander Meijer, analytiker, Energimyndigheten

Dagens energianvändning

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme

Samverkan el och fjärrvärme

Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

Fastighetsbolagens erfarenheter och utmaningar

Krister Lohman, Head of Building Performance & Sustainability Sweden, Siemens

Kommunernas energiarbete

Tove Malmqvist, forskare hållbara byggnader, KTH

Insikter från livscykelanalyser

Staffan Laestadius, professor emeritus industriell utveckling, KTH

Det industriella landskapets omvandling – konsekvenser för energisystemet

Tomas Sokolinicki, investeringsrådgivare, projektledare för Swedish Datacenter Initiative, Business Sweden

Serverhallar – en ny basindustri?

Anna Holmberg, Energidirektör SKGS

El till svensk industri – så funkar det

Susanne Lundberg, chef Environmental Product Management, Ericsson

Telekomsektorn – effektiv energianvändning

Christer Ljungberg – vd Trivector Traffic

Hinder och möjligheter för ett hållbart transportsystem

Jakob Lagercrantz – samordnare 2030-sekretariatet

Elektrifiering av lätta fordon och dess effekter på elsystemet

Susanna Hurtig – affärsutvecklare E-mobility, Vattenfall AB

Fokus på elektrifiering av tunga fordon

Referensmaterial: NEPP, 2015, Elanvändningen i Sverige 2030 och 2050