Energikommissionen har avslutat sitt arbete. Om du har frågor kring Energikommissionens arbete kan du kontakta Bo Diczfalusy, tidigare kanslichef för Energikommissionen som nås på:

e-post: bo.diczfalusy@regeringskansliet.se
telefon: 08-405 21 07

Energikommissionens kansli

Kanslichef
Bo Diczfalusy

Kommittésekreterare
Anton Steen

Kommittésekreterare
Gunilla Andrée

Kommittésekreterare
Cecilia HellnerPress

Kommunikatör
Johanna Ljung