Den övergripande frågeställningen för fokusområdet överföring är förutsättningarna, egenskaperna och de framtida kraven på överföringsnäten för el, fjärrvärme och gas på såväl lokal, regional som nationell nivå.

Material från seminariet om energilager den 28 september 2016

Onsdagen den 28 september hölls ett expertseminarium om energilagring i elsystemet – ett samarrangemang av Energikommissionen och Forum för smarta elnät. På scenen fanns en lång rad högaktuella talare från såväl näringsliv som myndigheter och organisationer som gav sin bild av den nya smarta tekniken och vad den kan innebära. Ibrahim Baylan, Energikommissionens ordförande och samordnings- och energiminister samt Nils Vikmång, statssekreterare och ordförande i Forum för smarta elnät, var några av dagens talare.

Ta del av seminarieprogrammet

Seminariet filmades och presentationerna finns i sin helhet på YouTube.

Presentationerna från seminariet:

Energilager som en potentiell ”game-changer” för energisystemet
Bo Normark, teknisk ledare smarta nät och energilager, KIC InnoEnergy

Batteriteknik och produktion – en strategisk möjlighet för Sverige
Peter Carlsson, vd SGF Energy, affärsängel, styrelseledamot och rådgivare (f.d. inköps- och logistikchef på Tesla)

Tekniker för energilagring – sett ur ett svenskt perspektiv
Magnus Lindén, senior konsult, Sweco

Vilka restriktioner finns för energilager i elnätet – utgångspunkter och möjligheter
Karin Widegren, expert, Energimarknadsinspektionen

Energilager och variabel elproduktion
Helena Nielsen, affärsutvecklare Vattenfall Vindkraft

Hur kan energilager på stamnätsnivå bidra till systemnyttan?
Per Wikström, enhetschef marknad och systemanalyser, Svenska kraftnät

Energilager i distributionsnätet – en djupdykning inom lokala energisystem
Jennie Sjöstedt, projektledare, Smart Grid och Ingmar Leisse, specialist nätplanering  och optimering, E.ON

Energilager hos hushållskunder – en ny byggsten i systemet
Daniel Kulin, analytiker, Energimyndigheten

Material från seminariet om överföring den 16 oktober 2015

Den 16 oktober 2015 arrangerade Energikommissionen ett seminarium överföringen av el. Till seminariet bjöds aktörer och intressenter in till dialog och gemensam kunskapsinhämtning.

Ta del av seminarieprogrammet

Se alla presentationer och paneldiskussioner på YouTube.

Presentationerna från seminariet

Mikael Odenberg, Generaldirektör, Affärsverket svenska kraftnät

Överföringsnätens roll i det framtida energisystemet

Anne Vadasz Nilsson, Generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

Dagens överföringsnät – distribution av el, gas och fjärrvärme

Berit Tennback, PhD, Partner i THEMA Consulting Group

Samhällsekonomiskt lönsam nätutveckling

Harald Överholm, grundare och ordförande, Eneo Solutions

Integration av takbaserad sol i elnätet – vilken väg väljer Sverige?

Cecilia Katzeff, adj. professor i hållbar interaktionsdesign, KTH och forskningsledare Energy Design, Interactive Swedish ICT

Människor och prosumenter i framtidens elnät

Alf Larsen, chef för regleringsfrågor på E.ON Elnät

Nya smarta tillämpningar för energianvändarna och elnäten

Per Eckemark, Senior Vice President, Global Product Group Manager FACTS, ABB

Ökade krav på överföring och flexibilitet i transmissionsnätet

Lina Bertling-Tjernberg, professor, KTH

Smarta elnät – idag och i framtiden

Bo Normark, ordförande, IVA Vägval El

Lagring som en del i morgondagens överföringsnät

Annika Viklund, chef Eldistribution, Vattenfall

Hur kan tillståndsprocesserna effektiviseras?

Pernilla Winnhed, vd, Svensk Energi

Drivkrafter för investeringar i en smartare framtid

Henrik Bergström, Head of Public Affairs, Ellevio

Hur ska kostnaderna för elnäten fördelas?