Energikommissionens ordinarie sammanträde den 29 september

Torsdagen den 29 september träffas Energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde som inleds med att Boverket håller i en presentation på temat byggregler och energianvändning. Därefter presenterar Energimyndigheten sin underlagspromemoria om målkonstruktion för energieffektivisering. Vid mötet kommer ledamöterna också att diskutera mål för energieffektivisering, marknadsdesign och det fortsatta arbetet med Energikommissionens kommande betänkande.

Läs mer

Följ vårt expertseminarium om energilagring direkt på webben

Webbsändningen är avslutad och du kommer inom kort kunna ta del av samtliga presentationer här på energikommissionen.se. Filminspelningen från seminariet kommer att läggas på YouTube så snart som möjligt.

Onsdagen den 28 september hölls ett expertseminarium om energilagring i elsystemet – ett samarrangemang av Energikommissionen och Forum för smarta elnät. På scenen fanns en lång rad högaktuella talare från såväl näringsliv som myndigheter och organisationer som gav sin bild av den nya smarta tekniken och vad den kan innebära. Ibrahim Baylan, Energikommissionens ordförande och samordnings- och energiminister samt Nils Vikmång, statssekreterare och ordförande i Forum för smarta elnät, var några av dagens talare.

Läs mer

Referat från tidigare seminarier

Under november och december förra året genomförde Energikommissionen två fördjupande seminarier för att titta noggrannare på vissa frågeställningar. Det första seminariet fokuserade på energipolitiska styrmedel med sikte på framtidens energisystem och det andra seminariet var en fördjupning i hur ett robust och leverandssäkert energisystem kan se ut.

Läs mer

Energikommissionens ordinarie sammanträde den 1 september

Torsdagen den 1 september träffas Energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde. Vid mötet informerar Energikommissionens kansli och tjänstemän från Miljö- och energidepartementet om den fortsatta hanteringen av ramöverenskommelsen om energipolitiken. Övriga punkter på dagordningen är att diskutera mål för energieffektivisering, marknadsdesign och upplägget av Energikommissionens kommande betänkande.

Läs mer

Välkommen till expertseminarium om energilager den 28 september

Energikommissionen och Forum för smarta elnät bjuder in till ett expertseminarium där vi får ta del av trender, möjligheter och begränsningar för energilager i det svenska elsystemet.

Läs mer

Energikommissionens seminarium i Almedalen lockade många

Onsdagen den 6 juli bjöd Energikommissionen in till ett seminarium med fokus på den energiöverenskommelse som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna slöt den 10 juni. Eva Hamilton var inbjuden för att moderera seminariet och för att hjälpa oss att få en bättre bild av vad överenskommelsen innebär och hur arbetet i Energikommissionen nu fortsätter. Trots regn var det många som valde att delta på seminariet i S:t Lars ruin i centrala Visby där ledamöterna i Energikommissionen och tunga namn inom NGO och näringsliv väntade på att få ge sin syn på överenskommelsen och vår framtida energiförsörjning.

Läs mer

Välkommen till Energikommissionens seminarium i Almedalen!

Den 10 juni ingick en majoritet av partierna i Energikommissionen en ramöverenskommelse om energipolitiken. Hur går arbetet vidare? Vilka villkor ska gälla för den långsiktiga energiförsörjningen? Kom till vårt seminarium i Almedalen den 6 juli kl. 9.30 för att lyssna till Energikommissionens ordförande Ibrahim Baylan, energikommissionens ledamöter, Vattenfalls vd Magnus Hall, Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson, Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne och Villaägarnas samhällspolitiske chef Jakob Eliasson, som under ledning av Eva Hamilton kommenterar och diskuterar förväntningarna på den framtida energipolitiken utifrån sina perspektiv.

Läs mer

Energiöverenskommelsen – en central utgångspunkt för Energikommissionens fortsatta arbete

Fredagen den 10 juni enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Läs mer

Energikommissionens ordinarie sammanträde den 16 juni

Torsdagen den 16 juni träffas Energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde. I fokus för mötet står planering inför sommarens och höstens arbete, en uppföljning av expertseminariet om samverkan mellan el- och värmemarknaderna och en diskussion kring hur en färdplan för energipolitiken skulle kunna utformas.

Läs mer

Expertseminarium med fokus på el- och värmemarknaderna

Energikommissionen bjöd tisdagen den 24 maj in till samtal om samverkan mellan el- och värmemarknaderna. Ett 30-tal personer från näringsliv, myndigheter, akademi och politik deltog under dagen för att prata om hur förändringarna i kraftsystemet – med en ökande andel icke-planerbar elproduktion – kan hanteras genom en effektiv samverkan. Expertseminariet om samverkan mellan el- och värmemarknaderna var en del av kommissionens analysfas som syftar till att identifiera vilka förändringar i regelverken som kan komma att behövas för att skapa ett samhällsekonomiskt effektivt energisystem.

Läs mer