Referat och presentationer från rundabordssamtalet om framtidens elmarknadsdesign

Läs referat och ta del av presentationerna från rundabordssamtalet om elmarknadsdesign för energiomställningen, som hölls onsdagen den 27 april.

Läs mer

Promemoria om kostnader för nya elproduktionsanläggningar i Sverige

Energikommissionens kansli har tagit fram en promemoria för att ge en överblick av kostnaderna för nya elproduktionsanläggningar i Sverige. Promemorian diskuterades vid Energikommissionens sammanträde den 28 april och finns nu tillgänglig här på energikommissionen.se.

Läs mer

Rundabordssamtal om framtidens elmarknadsdesign

Onsdagen den 27 april samlades ett 30-tal experter inom energiområdet samt ledamöter ur Energikommissionen på Norra Latin i Stockholm för ett rundabordssamtal under temat ” Elmarknadsdesign för energiomställningen”. Som värd för mötet stod Energiföretagen Sverige och Energikommissionen.

Läs mer

Energikommissionens ordinarie sammanträde den 28 april

Torsdagen den 28 april träffas Energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde. På dagordningen står bland annat en diskussion om marknadsdesign.

Läs mer

Rapport från Sweco om de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion

Konsultbolaget Sweco har på uppdrag av Energikommissionens kansli tagit fram en underlagsrapport om de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion. Rapporten har använts av kansliet som underlagsmaterial när promemorian ”De ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion” arbetades fram. Promemorian publicerades på energikommissionen.se den 24 mars 2016.

Läs mer

Promemoria om de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion

Energikommissionens kansli har tagit fram en promemoria för att ge en översikt av de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion. Promemorian diskuterades vid Energikommissionens sammanträde den 17 mars och finns nu tillgänglig här på energikommissionen.se.

Läs mer

Energikommissionens ordinarie sammanträde den 17 mars

Torsdagen den 17 mars träffas energikommissionens ledamöter för ett ordinarie sammanträde. På dagordningen står bland annat en diskussion om den långsiktiga visionen för energi- och eltillförseln år 2050.

Läs mer

Februari – en månad som bjöd på flera studiebesök

Under februari var Energikommissionen på två givande studieresor. Det ena gick till Örebro där landshövding Maria Larsson bjöd in till energisamtal och den andra till Uppsala och Förnybarhetsrådet.

Läs mer

Vart tog seminariet den 7 mars vägen?

Energikommissionens seminarium som var planerat till den 7 mars är sedan länge inställt. Istället siktar vi på att träffas den 6 juli i Almedalen!

Läs mer

Ungdomar i debatt om framtidens energiförsörjning

Fredagen den 5 februari var det gymnasieungdomarnas tur att för en dag ta över riksdagen. 349 ungdomar från hela Sverige fyllde riksdagssalen för att debattera årets tema – framtidens energiförsörjning.

Läs mer