Inom området tillförsel kommer egenskaperna hos och förutsättningarna för olika energislag och energibärare vara den övergripande frågeställningen.

Material från seminariet om energitillförsel den 6 oktober 2015

Den 6 oktober 2015 arrangerade Energikommissionen ett seminarium om teknikläget för framtidens energitillförsel. Till seminariet bjöds aktörer och intressenter in till dialog och gemensam kunskapsinhämtning. Seminariet webbsändes i sin helhet på energikommissionen.se.

Alla presentationer från seminariet finns på Youtube

Ta del av seminarieprogrammet

Presentationerna från seminariet:

Markus Wråke – chef Energisystemanalys, IVL Svenska Miljöinstitutet

Omvärld och trender

Anna Andersson – analysenheten,  Energimyndigheten

Dagens energitillförsel

Gun Åhrling Rundström – sakkunnig vattenkraft, Svensk Energi

Vattenkraftens roller – idag och imorgon

Mats Ladeborn – Vice President of Fleet Development, Vattenfall

Kärnkraftens samhällsnytta

Johnny Thomsen – Senior Vice President Product Management, Vestas

Ett energisystem med större andel vindkraft

Lena Bruce – affärsutvecklare Sveaskog

Skogens roll i det framtida energisystemet

Anders Mathiasson – vd Energigas Sverige

Gasens roll i det framtida energisystemet

Janne Wallenius – professor reaktorfysik, KTH

Fjärde generationens reaktorer – framtidens kärnkraft

Björn Sandén – biträdande professor miljösystemanalys, Chalmers

Solrevolutionen – mer än en energiomställning

Heije Westberg – teknisk chef Minesto

Kan marin energi bli kommersiellt gångbart?

Karin Byman – Energiexpert och senior projektledare på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Power to gas – vad är det och behövs det?